Odebírat RSS
Rozkvetlý koniklec otevřený.
16. 1. 2024

PROSPECTIVE LIFE: startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů

Za deset let zlepšit kondici české krajiny, uchovat a zvýšit její biodiverzitu, zvrátit úbytek nejohroženějších druhů je ambicí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí, kterou zaštiťuje dlouhodobý projekt PROSPECTIVE LIFE.

Celý článek O násPROSPECTIVE LIFE: startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů
Vyhrabávání stařiny - oddíl vlčat z Nového Města na Moravě na Vávrově skále
16. 1. 2024

Druhý rok zkušeností se Skautskými patronáty

Po předloňském startu Patronátů Skautského institutu v CHKO Žďárské vrchy, kdy se do této aktivity pilotně zapojily dva skautské oddíly. Je povzbudivé, že loni bylo zapojení oddílů ještě úspěšnější. Jednalo se o sedm oddílů z pěti skautských středisek, z nichž si každý oddíl vybral z lokalit navržených pracovníky RP SCHKO Žďárské vrchy místo svého Patronátu. Podle možností a hlavně v dostupné vzdálenosti od klubovny nebo tábořiště začali mladí skauti pečovat o pastviny na skále, podmáčené louky nebo o tůně a mokřady.

Celý článek O násDruhý rok zkušeností se Skautskými patronáty