Odebírat RSS

null Jak získat finance na podporu biodiverzity se zájemci dozvěděli během online semináře

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Jak získat finance na podporu biodiverzity se zájemci dozvěděli během on-line semináře

25. 10. 2023

Zaměřen byl na čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, specifický cíl 1.6 v Projektovém schématu AOPK ČR.

V úterý 3. 10. pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR on-line seminář na téma čerpání financí z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 na podporu biodiverzity, ochranu a zachování přírody ve zvláště chráněných územích i mimo ně. Na šest desítek posluchačů se dozvědělo, jaké výhody přinášejí zjednodušené metody vykazování výdajů,  jak správně připravit podklady či podat žádost o dotaci. 

Nechyběla ani ukázka projektů, které byly podpořeny v minulém programovém období. Nejčastěji šlo o pastvu, kosení, výřezy náletových dřevin nebo ošetření stromů v sídlech i ve volné krajině. Podpořeny byly také aktivity, jako jsou vytváření a obnova tůní, rašelinišť a revitalizace vodních toků. Dotaci získaly i projekty na likvidaci invazních druhů a jmelí, ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a na budování návštěvnické infrastruktury v chráněných územích. Poslední prezentace se týkala příkladů projektů, na které je možné využít dotaci formou zjednodušených metod vykazování. Na závěr byl prostor pro dotazy a diskusi. 

Ilustrační foto: Zuzana Růžičková

Dokumenty:

Zápis ze semináře
Videozáznam semináře

Prezentace

Představení Projektového schématu AOPK ČR, specifický cíl 1.6 a hlavních principů zjednodušené metody vykazování
Možnosti podpory a výhody specifického cíle 1.6
Jak podat žádost (+videonávod)
Dotační opatření do přírody a krajiny na Podblanicku vhodná do ZMV OPŽP