Odebírat RSS

null Na podporu zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy půjde opět 25 milionů korun

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Na podporu zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy půjde opět 25 milionů korun

20. 12. 2023

Výzva PPK C pro rok 2024 byla právě spuštěna.

Spustili jsme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Podpora je určená na péči o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvale handicapovaná zvířata pro odchovné a osvětové účely. Dotaci je možné získat také na osvětu ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, nebo na zajištění péče o invazní druhy předávaných do záchranných stanic (definovaných podle §79 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb). Péči zajišťují akreditované záchranné stanice pro ohrožené a handicapované živočichy.  

Žádosti do výzvy PPK C přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR od 20. 12. 2023 do 19. 1. 2024 elektronicky prostřednictvím datové schránky AOPK ČR.

Finanční prostředky jsou poskytovány až do výše 100 % uznatelných nákladů. Formulář žádosti je přílohou výzvy, kterou společně s dalšími informacemi najdete na webu dotace.nature.cz/vyzvy.

Přejít na detail výzvy

Foto: mláďata sovy pálené, Renata Michalegová

Mláďata sovy pálené, foto Renata Michalegová