Odebírat RSS

null Probíhá aktualizace Nákladů obvyklých opatření pro rok 2025

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Probíhá aktualizace Nákladů obvyklých opatření pro rok 2025

10. 4. 2024

Své připomínky můžete zasílat do 22. 5. 2024.

Náklady obvyklých opatření MŽP (NOO) slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Mají umožnit porovnání vynaložených nákladů a zajistit efektivní nakládání s finančními prostředky. Obsahují opatření, která jsou dále rozdělena na jednotlivé činnosti. K nim je přiřazena obvyklá částka, za kterou je možné tato opatření realizovat. Částky pokrývají všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného a dalších vyvolaných investic. 

NOO jsou aktualizovány každý rok. Nyní probíhá připomínkování stávajících NOO, které jsou dostupné na této webové stránce nebo na portálu cinnosti.nature.cz. Po vyhodnocení došlých připomínek vznikne platná verze pro rok 2025. 

Své náměty a připomínky do nové verze NOO můžete zasílat do 22. 5. 2024 prostřednictvím online formuláře

Autor fotografie: Jan Kouřil