Odebírat RSS

null Došlo k vyhlášení výzvy v rámci Programu péče o krajinu

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Došlo k vyhlášení výzvy v rámci Programu péče o krajinu

28. 4. 2022

Žádosti je možné podávat v podprogramech PPK B a PPK C.

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila dne 1. 5. 2022 výzvy v rámci Programu péče o krajinu.

Žádosti je možné podávat v následujících dvou podprogramech:

Podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).

  • V letošním roce je výzva zaměřená pouze na podporu oblastí podpory 1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Tvorba krajinných prvků, mezi které patří i nelesní výsadby a tůně, nebude v letošním roce podporována. Žádost v podprogramu PPK B může podat kdokoliv se souhlasem vlastníka pozemku. Žádosti do podprogramu PPK B je možné podávat na sběrná místa (regionální pracoviště AOPK ČR). Žádosti lze podávat na realizaci opatření až do výše 250 000,- Kč s celkovou mírou podpory až 100 %.

Podprogram C pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C).

  • V podprogramu PPK C může podat žádost kdokoliv, kdo zajistí v průběhu kalendářního roku naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Více informací a dokument najdete u ejdnotlivých výzev PPK B a PPK C.

Foto: Lucie Záhorová

Foto: Pavel Štěrba