Odebírat RSS

null Vyhlašujeme další tři výzvy v Operačním programu Životní prostředí

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme další tři výzvy v Operačním programu Životní prostředí – Zjednodušené metody vykazování v projektovém schématu AOPK ČR

31. 10. 2023

Žádosti do výzvy 3, 4, a 5 budeme přijímat od středy 1. 11.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhašuje pro Operační program Životní prostředí následující výzvy. Podrobné podmínky jednotlivých výzev jsou uvedeny v detailu každé výzvy. Po ukončení příjmu žádostí do těchto výzev se počítá s vyhlášením navazujících výzev.

3. výzva

Specifický cíl 1.3  – Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability) - pouze pro podaktivity 1.3.2.1.1.095_06 Zpracování studie systémů sídelní zeleně a 1.3.2.1.2.095_06 Zpracování územní studie krajiny
oprávnění žadatelé: obce, obce s rozšířenou působností a městské části hl. města Prahy

  • Finanční alokace:  50 mil. Kč
  • Termín podání žádostí: 1. 11. 2023 – 31. 1. 2024, 3 měsíce s možností prodloužení

Přejít na detail výzvy č. 3

4. výzva 

Specifický cíl 1.3 – Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

  • Finanční alokace 500 mil. Kč (kromě aktivity 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů)

Přejít na detail výzvy č. 4

5. výzva

Specifický cíl 1.6 – Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

  • Finanční alokace: 200 mil. Kč

Přejít na detail výzvy č. 5

  • Termín podání žádostí pro 4. a 5. výzvu: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024, 6 měsíců
  • Omezení pro výzvy č. 4 a 5: žádat nemohou resortní organizace MŽP, žádat nemohou zemědělci podnikající v prvovýrobě na aktivity, které spadají pod veřejnou podporu

Veškeré informace k programu OPŽP ZMV (příručka pro žadatele včetně příloh a vzory žádostí) a samotným výzvám lze najít na stránce programu a výzvy č. 3, výzvy č. 4 a výzvy č. 5.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz.
Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Foto: Lukáš Martínek

Krajinářský park Mošnice, foto: Lukáš Martínek

Foto: Lukáš Martínek