Odebírat RSS

null Vyhlašujeme první výzvu pro rok 2024 z programu Národní plán obnovy Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme první výzvu pro rok 2024 z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

31. 10. 2023

Podpora je určená pro opatření na adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Příjem žádostí začíná zítra.

Výzva se týká podprogramu 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora na jednu žádost je 250 tis. Kč a to až do 100 % uznatelných nákladů. Náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2024.

Výzva je průběžná a žádosti budou administrovány podle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Termín pro jejich podání je do 29. 3. 2024. V případě vyčerpání finanční alokace může být příjem žádostí pozastaven i před tímto datem. Celková finanční alokace je 80 mil. Kč.

Žádosti se podávají na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Jednotného dotačního portálu. Pro vytvoření rozpočtu a zákresů slouží aplikace Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR.

Další informace včetně podrobné příručky pro žadatele najdete přímo na stránce výzvy a dále na webových stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů se můžete obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Foto: Pavla Pokorná

Foto: Pavla Pokorná

Foto: Pavla Pokorná