null Soví noci

AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory

Soví noci

12. 4. 2022

V současné době probíhá stále tok jizerských sov - sýce rousného, kulíška nejmenšího, puštíka obecného i výra velkého.

Při troše štěstí můžete jejich houkání při večerních a nočních procházkách Jizerkami zaslechnout. Pokud se o sovách chcete dozvědět víc, můžete navštívit Soví noc na Jizerce.

Soví noc na Jizerce.
Kulíšek nejmenší.
Sýc rousný.