Pro všechny milovníky květeny Bílých Karpat je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Hlavinka horská

Hlavinka horská

Více informací
Hrachor panonský pravý

Hrachor panonský pravý

Více informací
Jetel červenavý

Jetel červenavý

Více informací
Kociánek dvoudomý

Kociánek dvoudomý

Více informací
Kosatec různobarvý

Kosatec různobarvý

Více informací
Kosatec trávovitý

Kosatec trávovitý

Více informací
Kozinec dánský

Kozinec dánský

Více informací
Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

Více informací
Mečík střechovitý

Mečík střechovitý

Více informací
Modřenec chocholatý

Modřenec chocholatý

Více informací
Pcháč panonský

Pcháč panonský

Více informací
Prstnatec májový

Prstnatec májový

Více informací
Pětiprstka žežulník

Pětiprstka žežulník

Více informací
Rudohlávek jehlancovitý

Rudohlávek jehlancovitý

Více informací
Růže galská

Růže galská

Více informací
Sasanka lesní

Sasanka lesní

Více informací
Snědek krátkočnělečný

Snědek krátkočnělečný

Více informací
Suchopýr širolistý

Suchopýr širolistý

Více informací
Vemeník dvoulistý

Vemeník dvoulistý

Více informací
Vstavač mužský znamenaný

Vstavač mužský znamenaný

Více informací
Vstavač vojenský

Vstavač vojenský

Více informací
Zvonek hadincovitý

Zvonek hadincovitý

Více informací
Zvonečník hlavatý

Zvonečník hlavatý

Více informací
Černýš hřebenitý

Černýš hřebenitý

Více informací

Všechny rostliny

Chrpa úzkoperá.
Chrpa úzkoperá

Více informací
Hlavinka horská.
Hlavinka horská

Více informací
Hořec brvitý.
Hořec brvitý

Více informací
Hořec hořepník.
Hořec hořepník

Více informací
Hořec křížatý.
Hořec křížatý

Více informací
Hořeček nahořklý pravý.
Hořeček nahořklý pravý

Více informací
Hrachor panonský pravý.
Hrachor panonský pravý

Více informací
Jetel červenavý.
Jetel červenavý

Více informací
Kociánek dvoudomý.
Kociánek dvoudomý

Více informací
Koniklec velkokvětý.
Koniklec velkokvětý

Více informací
Kosatec různobarvý.
Kosatec různobarvý

Více informací
Kosatec trávovitý.
Kosatec trávovitý

Více informací
Kozinec dánský.
Kozinec dánský

Více informací
Kruštík bahenní.
Kruštík bahenní

Více informací
Kýchavice černá.
Kýchavice černá

Více informací
Mečík střechovitý.
Mečík střechovitý

Více informací
Mochna bílá.
Mochna bílá

Více informací
Modřenec chocholatý.
Modřenec chocholatý

Více informací
Pcháč panonský.
Pcháč panonský

Více informací
Prstnatec bezový.
Prstnatec bezový.

Více informací
Prstnatec májový.
Prstnatec májový

Více informací
Pětiprstka žežulník.
Pětiprstka žežulník

Více informací
Rudohlávek jehlancový.
Rudohlávek jehlancovitý

Více informací
Růže galská.
Růže galská

Více informací
Sasanka lesní.
Sasanka lesní

Více informací
Snědek krátkočnělečný.
Snědek krátkočnělečný

Více informací
Sněženka podsněžník.
Sněženka podsněžník

Více informací
Suchopýr širolistý.
Suchopýr širolistý

Více informací
Tolije bahenní.
Tolije bahenní

Více informací
Vemeník dvoulistý.
Vemeník dvoulistý

Více informací
Violka bílá.
Violka bílá

Více informací
Vstavač mužský znamenaný.
Vstavač mužský znamenaný

Více informací
Vstavač vojenský.
Vstavač vojenský

Více informací
Zvonek hadincový.
Zvonek hadincovitý

Více informací
Zvonečník hlavatý.
Zvonečník hlavatý

Více informací
Černýš hřebenitý.
Černýš hřebenitý

Více informací