null Slavnostní odhalení unikátního Stadlerova pomníku u Mnichova

AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

Slavnostní odhalení unikátního Stadlerova pomníku u Mnichova

22. 9. 2022

V sobotu 8. října 2022 od 13:30 se koná slavnostní odhalení opraveného Stadlerova pomníku a pietní uložení urny do jeho útrob. Zapomenuté místo se nachází v katastru obce Mnichov u Mariánských Lázní v CHKO Slavkovský les.

Rekonstrukce pomníku a jeho okolního prostoru probíhala v letech 2021-22 a podílela se na ní řada místních institucí jako Správa CHKO Slavkovský les, obec Mnichov, Městské muzeum Mariánské Lázně, ale především zdejší dobrovolníci, kteří doslova pomník vykopali ze země.

“Jedinečnost Stadlerova pomníku spočívá v původním uložení opravdové urny s popelem Franze Wendelina Stadlera na samostatné místo v krajině mimo hřbitov. Pomník můžeme nejspíš nazvat také venkovním mauzoleem nebo kolumbáriem pro jednu urnu. Jiný takový pomník v Karlovarském kraji pravděpodobně nenajdete,” říká Jindřich Horáček, vedoucí AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les a dodává: “Jeho objevení byla náhoda při toulání se krajinou a zapadlými kouty Slavkovského lesa už před 30 lety. Na Správě CHKO jsme o zničeném místu věděli, ale až v loňském roce se iniciativy na jeho obnovu chopili místní dobrovolníci, kteří věc dotáhli do zdárného stavu.” “Franz Wendelin Stadler žil v první polovině 20. století v Mnichově, tehdejším Einsiedlu. Když zemřel na tuberkulózu, byl jeho popel uložen 2. 10. 1940 do nitra pomníku za náhrobní desku. Z tohoto důvodu jsme vybrali ke slavnostnímu znovuuložení urny právě termín na začátku října,” vysvětluje ředitel Městského muzea Mariánských Lázní Jaromír Bartoš.

Před opravou byl desítky let kamenný pomník rozlámán na několik kusů a z velké části zasypán zeminou. Mnichovští pamětníci potvrzují, že pamětní deska byla po válce tehdejším místním hajným rozstřelena a urna s popelem vysypána do nedalekého lesa lesními dělnicemi. Původní urna se bohužel nenašla. Při slavnostním uložení zde bude umístěna nová kamenná urna se symbolickým popelem z okolního lesa. Zato se při obnovovacích pracech našel kompletní kamenný pomník i všech osm kusů pamětní desky. Nyní byly při rekonstrukci odborně opraveny a slepeny kameníkem a pomník znovu postaven v celé své kráse.   

“Kamenný pomník nese erb Stadlerů z Mnichova, ale zatím pátráme v archivních materiálech a hledáme podrobnější informace o rodinných a majetkových vazbách rodiny Stadlerovy. Výsledky našeho bádání se dozvíte v připravovaném článku v časopise Arnika,” prozradil Jaromír Bartoš. “Pomník je osazen na ostrůvku uprostřed vodní tůně obnovené z finančních prostředků krajinotvorných programů, které administrujeme. Zájmy ochrany přírody na podporu zvláště chráněných druhů ve vodním prostředí se zde krásně prolnuly se zájmy historicko-kulturními,” přibližuje Jindřich Horáček. Nová tůň tak znovu chrání a zkrášluje pohled na místo posledního odpočinku Franze Wendelina Stadlera.

Zahájení akce je ve 13:30 v místě Stadlerova pomníku (50°1'4.181"N, 12°47'46.127"E). Parkování vozidel je možné na odbočce u Bohuslavi ze silnice Mnichov – Popovice (50°1'33.662"N, 12°48'9.263"E). Odsud je nutný zhruba 1,5 km dlouhý pěší přesun po polní cestě. Slavnostního odhalení se zúčastní zástupci místních obcí, dobrovolnických spolků i Správy CHKO Slavkovský les. Pomníku požehná zástupce kanonie premonstrátů z Kláštera Teplá. “Všichni příznivci zajímavých zapomenutých a znovu objevovaných míst našeho kraje jsou na akci srdečně vítáni,” zve Jindřich Horáček.

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 95 142 4105, jana.rolkova@nature.cz

 

Tisková zpráva ke stažení

Místo při prvním průzkumu v létě 2021
Místo čerstvě po tvorbě tůně na podzim 2021
Čištění pomníku v létě 2022