Jizerské hory – jedinečná tajemná vrchoviště, prastaré lesy a lidské příběhy. ​​​​​​​​​​​​​​A také kontrasty. Na jedné straně rozsáhlé plochy mladých smrkových lesů, na straně druhé mimořádně přírodně cenné smíšené a především bukové lesy na severních svazích hor, které patří ke světovému přírodnímu dědictví. ​​​​​​​Jizerské hory se mohou pyšnit také dochovanými zbytky původních horských smrčin, unikátními rašeliništi i malebnou podhorskou krajinou luk, pastvin a hájů s tradiční venkovskou rozptýlenou zástavbou.

Nepřehlédněte

Táboření a rozdělávání ohně

stále

Táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody je ze zákona trvale zakázáno. Tábořením se rozumí přebývání na jednom místě po delší dobu, zpravidla přes noc, za použití přístřešku. Legální je přespání např. na karimatce tzv. „pod širákem“, ale stanování či nocování „pouze“ pod celtovým přístřeškem už tento zákaz porušuje.

Sýc rousný.

Aktuality / Novinky

Pastva na Jizerce.
7. 2. 2023

Pastva na Jizerce

V osadě Jizerka probíhá na dlouhodoběji neudržovaných loukách pastva, jejímž cílem je vrátit loukám druhovou pestrost. Opatření je součástí projektu LIFE Jedna příroda a je financováno z Programu péče o krajinu.

Celý článek O násPastva na Jizerce

Kalendář akcí

Všechny akce

Tipy na výlet

Jestli plánujete přijet do Jizeských hor, máme pro vás několik zajímavých tipů na výlet.

Další výlety
Naučná stezka Přirozený les.
2 km
Přirozený les

Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry a zajímavostmi nejzápadnější části Jizerských hor, která je součástí Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny.

Více informací O násPřirozený les
Výlet na Maxovský hřbet.
7 km
Z Hrabětic na Maxovský hřbet

Přesvěčte se, že Jizerské hory nejsou jen rašeliniště a hluboké lesy.

Více informací O násZ Hrabětic na Maxovský hřbet
Horní Maxov.
11 km
Podhorskou krajinou Jizerských hor

Výlet v okolí Horních Lučan, Horního Maxova a Smržovky vám umožní vychutnat si malebnost této části chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Více informací O násPodhorskou krajinou Jizerských hor