null Vysazování pstroužků

AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory

Vysazování pstroužků

17. 4. 2023

Již od roku 2007 podporují Lesy ČR, s. p. svými prostředky vysazování plůdku místně původního pstruha obecného - potočního do vodních toků Jizerských hor. Posiluje se tak populace tohoto ustupujícího druhu lososovité ryby.

Do úseků potoků a říček vytipovaných libereckým regionálním pracovištěm  AOPK ČR, kde se aktuálně rybářsky nehospodaří (horská říčka Jizerka a její přítoky Sklářský a Safírový potok) bylo vysazeno 10 tisíc ks malých pstroužků. Jejich rodiče pocházejí z přítoků v povodí Jizery a nová generace přišla na svět  v líhni v Poniklé ve správě místní organizace Českého rybářského svazu.

Letošní vysazování plůdku pstruha proběhlo v sobotu 15. dubna 2023 za účasti zástupců Lesů ČR, s. p. a AOPK ČR včetně několika dobrovolných členů Stráže přírody a rodinných příslušníků. Výše uvedené úseky vodních toků s vysazeným plůdkem budou v dalších letech cíleně monitorovány AOPK ČR.

fotografie: Václav Köhler

Vysazování pstroužků.
Vysazování pstroužků.
Vysazování pstroužků.
Vysazování pstroužků.
Vysazování pstroužků.