null Botanická senzace v CHKO Brdy - nález populace bradáčku srdčitého

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Botanická senzace v CHKO Brdy - nález populace bradáčku srdčitého

7. 7. 2022

Po více než 90ti letech objevil milovník brdských lesů a vášnivý fotograf brdské přírody Karel Hutr v CHKO Brdy botanický skvost v mechu - orchidej bradáček srdčitý.

Vodou nasycené rašeliníky vždy znamenají takovéto vzrušující lesní dobrodružství. A zádumčivé rašelinné smrčiny v Brdech dovolily tentokrát poznat skutečný botanický skvost. V samém srdci středních Brd nalezl Karel Hutr vzácnou rostlinu ze skupiny orchidejí - bradáček srdčitý. Mezi rašeliníky se v onom kouzelném místě krčí neskutečné množství těchto orchidejí, které byly v Brdech považovány za vyhynulé. Naposledy se o nich zmiňuje Karel Domin někdy kolem roku 1930. Od té doby se jejich výskyt v Brdech nepodařilo prokázat. Až do soboty 24. června 2022.
Nález této orchideje vyvolal nejen mezi botaniky velký zájem. Však je tato květina známa jen z rašelinišť příhraničních hor, a tak setkání s ním je botanickým svátkem. O to více pak uprostřed Čech. Běžnějším druhem je jeho blízký příbuzný bradáček vejčitý, jenž se v Brdech vyskytuje roztroušeně na loukách.
Bradáček srdčitý je opravdu malinká rostlina a patří mezi naše nejmenší orchideje. Dorůstá jen 5 až něco málo přes 10 cm, má dva lístky a drobné, nenápadné květy. Je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1).
Nález bradáčku srdčitého v Brdech je dalším důkazem, že Brdy jsou ostrovem horské přírody uprostřed Čech.
 

Detail bradáčku srdčitého.