V Brdech najdeme bezpočet skalních puklin a dutin a minimálně v jednom případě můžeme říct, že jde o jeskyni. Jedná se o nekrasovou jeskyni s délkou všech průlezných částí v podzemí 20 m. Nachází se v oblasti vrchu Klobouček.

Nekrasová jeskyně​​​​​ na Kloboučku.
Nekrasová jeskyně​​​​​ na Kloboučku, foto: Josef Mottl