Na území CHKO Brdy se v současnosti nachází 14 maloplošně zvláště chráněných území, 7 přírodních rezervací a 7 přírodních památek. Osm jich leží v jižních Brdech, na Třemšínsku, a chráníme v nich zejména zachovalé a přírodě blízké lesní porosty, ale také skalní výchozy a kamenná moře. V severní části oblasti, v bývalém vojenském újezdu, najdeme tři maloplošně chráněná území. Další území plánujeme vyhlásit v následujících letech a předměty ochrany by měly být paleontologická naleziště, podmáčené i suché trávníky, skalní útvary i přírodě blízké lesy.

Chcete se o jednotlivých maloplošných zvláště chráněných územích dozvědět více? Přejděte na mapu níže a konkrétní území si rozklikněte.

 Přírodě blízký les v PR Na skalách. Foto: Bohumil Fišer
PR Na skalách.
 Skalní výchoz s kamenným mořem v PP Jindřichova skála. Foto: Bohumil Fišer
Mechy v lesním porostu.
 Mechy v PR Fajmanovy skály a Klenky. Foto: Bohumil Fišer