null Vystrkov – nově vyhlášená přírodní památka v CHKO Brdy

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Vystrkov – nově vyhlášená přírodní památka v CHKO Brdy

7. 10. 2022

Přírodní památka Vystrkov je 12. vyhlášeným maloplošným chráněným územím v této CHKO.

Má hned několik „nej“. Spolu s přírodní rezervací Getsemanka patří přírodní památka Vystrkov se svými 55 ha k největším zdejším maloplošným zvláště chráněným územím.  Jejím hlavním „nej“ je ale pestrost zdejší přírody. 

Na kopci Vystrkově, příznačně vystrčeném mezi Ohrazenickým potokem a Litavkou, se potkává neživá příroda - výchozy prvohorních břidlic s fosiliemi - s přirozenými lesními a travními společenstvy. Většina kopce je tvořena kambrickými břidlicemi. Kromě zkamenělých trilobitů tak hostí i odlišnou vegetaci než většina území středních Brd s podložím křemenných slepenců.  Lesy jsou zastoupeny převážně doubravami, v CHKO Brdy jinak vzácnými. Na suchých trávnících se daří řadě teplomilných druhů rostlin i živočichů.

„Je dobře, že se podařilo udělit Vystrkovu status přírodní památky. Snahy o jeho formální ochranu se datují už do minulého století. Důvodem je nejen snaha ochránit paleontologickou lokalitu, ale i účinně zajišťovat pravidelnou péči travním společenstvům, aby nezarůstala křovinami a agresivními invazními nebo expanzivními bylinami, jako je vlčí bob nebo třtina křovištní. Vyhlášení přírodní památky tak přispěje ke zlepšování péče o cenná stanoviště a umožní prohloubení poznatků o území,“  říká Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podzimní pohled na Vystrkov.
Podzimní pohled na Vystrkov.
Podzimní pohled na Vystrkov.
Odlitek.