Cestovní ruch - Český les

CHKO Český les má stanovenou strategii udržitelného rozvoje cestovního ruchu, která například říká, že bývalé vesnice, které byly zbourány v důsledku budování „železné opony“, nebudou obnovovány pro bydlení. Naopak mohou být využity jako atraktivní lákadlo pro turisty. Studie rovněž garantuje zachování stávajícího klidového režimu chráněné krajinné oblasti. Pro usnadnění pohybu návštěvníků umožňuje zavedení hromadné autobusové dopravy do míst, která jsou pro motorová vozidla nedostupná. Novinkou je vymezení lokalit vhodných pro zřízení veřejných nouzových tábořišť. Zde bude možné rozdělat oheň i jednorázově přenocovat.

Strategické dokumenty pro ochranu přírody v CHKO Český les

Územní koncepce pro ochranu přírody, rekreaci a turistiku v Českém a Hornofalckém lese

Společná analýza

Společná strategie- 1 . část- 2. část - 3. část

​​​​​​​Komunikační strategie

 

Územní studie Český les:

Textová část
Grafická část I.
Grafická část II.

Účastníci cestovního ruchu.