​​​​​​​​​​​​​​Na území CHKO Český les se nachází celkem 128 památných stromů. Z tohoto počtu roste 25 stromů v okrese Tachov a 103 v okrese Domažlice. Pouze 11 jedinců roste samostatně, zbytek dřevin je chráněn jako dvou, či vícečetná skupina stromů.​​​​

Krajina Českého lesa.