null plakat-tesarik-javorovy

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Nový plakát o tesaříkovi javorovém

2. 12. 2022

Tesařík javorový patří mezi nejvznácnější saproxylické brouky lesů střední Evropy, není však snadné jej spatřit.

Proto jsme ve spolupráci se spolkem Erebia o tomto vzácném klenotu horské přírody vydali plakát. Namaloval ho dnes již všeobecně známý malíř Adam Kašpar.

Hrubý Jeseník byl a stále je nejvýznamnější oblastí výskytu tohoto vzácného brouka horských lesů. Svým životem je vázaný na osluněné a často oslabené prosychající javory kleny. Dospělí brouci jsou aktivní za teplého počasí, kdy naletují a nasedají na osluněné kmeny a listy javorů. Druh je kvůli nedostatku vhodných stromů ohrožen v celém svém areálu.