Pro všechny milovníky jesenické květeny je určená tato stránka s informacemi o vzácných nebo jinak zajímavých rostlinách Jeseníků.

Všechny rostliny

Pseudorchis albida
Bělozubka bělavá

Listera cordata
Bradáček srdčitý

Hieracium aurantiacum
Chlupáček oranžový

Adenostyles alliariae
Havéz česnáčková

Horská bylina, v Jeseníkách má své nejvyšší místo růstu v ČR.

Gentiana_verna
Hořec jarní

Gentiana punctata
Hořec tečkovaný

Pyrola minor
Hruštička menší

Arabis sudetica
Huseník sudetský

Aster alpinus
Hvězdnice alpská

Dianthus carthusianorum
Hvozdík kartouzek sudetský

Hieracium alpinum
Jestřábník alpský

Hieracium prenanthoides
Jestřábník věsenkovitý

Jeden ze zástupců vzácných horských jestřábníků.

Plantago atrata sudetica
Jitrocel černavý sudetský

Antennaria dioica
Kociánek dvoudomý

Rhinanthus riphaeus
Kokrhel sličný

Poloparazitický druh, od hostitelských trav si bere vodu a v ní rozpuštěné minerály.

Ligusticum mutellina
Koprníček bezobalný

Dříve nazývaný také mědvědí kořínek, užíván na léčbu trávících obtíží a výrobu likérů.

Swertia perennis
Kropenáč vytrvalý

veratrum
Kýchvavice bílá Lobelova

Prudce jedovatá rostlina, v horských oblastech poměrně hojná.

lilie cibulkonosná
Lilie cibulkonosá

Lilium martagon
Lilie zlatohlavá

Poa riphaea
Lipnice jesenická

Gymnadenia conopsea
Pětiprstka žežulník

Vytrvalá hlíznatá rostlina, která se přes dřívější hojný výskyt, stala rostlinou silně ohroženou.

Dactylorhiza majalis
Prstnatec bezový

Kriticky ohrožený druh. V CHKO Jeseníky ho najdeme na dvou lokalitách.

Dactylorhiza_fuchsii
Prstnatec Fuchsův

Jedná se o jeden z našich nejhojnějších prstnatců.

Dactylorhiza majalis
Prstnatec májový

Dříve hojný druh na každé vlhčí louce, dnes díky zásahům do krajiny ubývá.

Ranunculus_platanifolious
Pryskyřník platanolistý

Jeden ze dvou našich pryskyřníků, s bílým květem, rozšířen ve většině pohraničních pohoří.

Carlina biebersteinii sudetica
Pupava Biebersteinova jesenická

Jesenický endemit.

Drosera rotundifolia
Rosnatka okrouhlolistá

Roste zpravidla na půdách chudých na živiny. Jedná se především o rašeliniště a rašelinné louky Rejvízu.

Rhodiola rosea
Rozchodnice růžová

Sedum alpestre
Rozchodník horský

Anemone narcissiflora
Sasanka narcisokvětá

Trientalis europaea
Sedmikvítek evropský

Crepis sibirica
Škarda sibiřská

Crepis conyzifolia
Škarda velkoúborá

Nápadný velkokvětý horský druh, u nás kromě Jeseníků roste v Krkonoších a vzácně i na Králickém Sněžníku.

Epipogium aphyllum
Sklenobýl bezlistý

Eriophorum vaginatum
Suchopýr pochvatý

Druh vázaný na kyselé půdy rašelinišť a vrchovišť.

Galium_mollugo
Svízel bílý

Silně ohrožený druh rostoucí na vysokohorských loukách a pastvinách.

Pinguicula_vulgaris
Tučnice obecná

Příležitostně masožravá rostlina. Živiny si doplňuje lapáním drobného hmyzu na lepkavé listy.

Trollius altissimus
Upolín nejvyšší

Jeho nejvyšší výskyt u nás je ve Velké Kotlině.

Viola lutea
Violka žlutá sudetská

Silně ohrožený druh rostoucí na vysokohorských loukách a pastvinách.

Selaginella selaginoides
Vraneček brvitý

Drobná rostlina podobající se mechu. Patří mezi plavuně. V ČR se vyskytuje pouze vzácně.

Botrychium_lunaria
Vratička měsíční

Orchis mascula
Vstavač mužský

Silně ohrožený druh z rodu vstavačů.

Campanula gelida
Zvonek jesenický

Roste jen na Petrových kamenech.

Campanula rotundifolia ssp.sudetica
Zvonek okrouhlolistý sudetský

Poprvé popsán na vrcholových skalách Keprníku.

Campanula barbata
Zvonek vousatý

Je ve znaku CHKO Jeseníky. Jméno podle dlouze chlupatého odění rostliny.