null Vysoky vodopad

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Informace z Vysokého vodopádu

27. 10. 2022

Obě lávky na modře značené trase jsou již dokončeny
Upozorňujeme, že stezku u horní lávky bylo třeba přeložit a původní část je přehrazena. Povodeň tam obnažila skalní povrch a pohyb zde byl za mokra velmi nebezpečný. Ať obě nové lávky dlouho slouží ​​​​​​​