null Křísek révový v CHKO Pálava

aktualita Správy CHKO Pálava

Křísek révový v CHKO Pálava

30. 5. 2022

Na podzim loňského roku byla na území CHKO Pálava nalezena dvě ohniska nové choroby révy vinné, označované jako „zlaté žloutnutí révy“, jehož původcem je bakterie z rodu Phytoplasma.

Vzhledem k tomu, že jde o karanténní škodlivý organismus, nařídil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) mimořádné rostlinolékařské opatření, spočívající v postřiku vinic v tzv. zamořených a nárazníkových zónách insekticidem proti přenašeči choroby, křískovi révovému. 

K tomu, aby mohl být neselektivní insekticid (tedy insekticid hubící veškerý hmyz) aplikován v souladu s právními předpisy, je nutné pro aplikaci získat výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Žádost o jejich vydání již podal ÚKZUZ. Na základě této žádosti bude vydáno tzv. opatření obecné povahy, které bude pokrývat celé území zamořených i nárazníkových zón a není proto nutné žádat o povolení výjimek individuálně. V tuto chvíli řízení běží a jeho výsledek, opatření obecné povahy, se bude vztahovat na všechny vinaře v zasažených zónách.