Vinicemi obklopené Pavlovské vrchy patří se svými bělostnými vápencovými skalamikvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům České republiky.

Není se čemu divit, protože to všechno spolu se suchým a teplým podnebím propůjčuje pálavské krajině téměř středomořský ráz, který nikde jinde v Čechách nebo na Moravě nenajdete. Ostatně jméno dostala Pálava podle palčivých slunečních paprsků. Lidé, kteří zde žijí po tisíciletí, svým hospodařením krajinu dlouhodobě ovlivňovali: pastvou stád ovcí, koz a krav, hospodařením v lese nebo těžbou vápence. Pálava i se svým okolím představuje dobrý příklad vyváženého vztahu mezi člověkem a přírodou, jehož výsledkem je malebná kulturní krajina. Chráněná krajinná oblast zde byla vyhlášena v roce 1976. Proto je jedním z nejdůležitějších úkolů Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Pálava zajišťovat v krajině takovou péči, aby její bohatost zůstala zachována i nadále.