Rozkvetlá rostlina.​​​​​78 % rozlohy CHKO Český les tvoří lesní společenstva, která je doplněna pestrou mozaikou pastvin, luk, mokřadů a zarůstajících lad. Rozsáhlé bukové lesy v okolí nejvyššího vrchu Českého lesa Čerchova přecházejí postupně směrem k severu v lesy s vyšším zastoupením smrku. Pro severní část Českého lesa jsou charakteristické mokřadní louky a rašeliniště, které představují jedinečné bezlesí uprostřed smrkových monokultur. Ale i na jihu jsou místa, kde najdeme mokřadní nivy a cenné podmáčené a rašelinné louky se vzácnými druhy rostlin.