Vítejte v Poodří. V krajině rybníků, širých luk a lužních lesů, kterou se nespoutaný tok Odry vine v nesčetných meandrech jako had. V krajině, kde se řeka volně rozlévá do okolí, zaplavuje louky i lesy, a spoluutváří tak unikátní mokřadní území – Oderskou nivu. Dnešní Poodří je společným dílem člověka a přírody. Člověk se zde naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Vznikla tak harmonicky utvářená krajina, kde přirozené vodní toky doplňuje řada náhonů a struh, jež dříve poháněly mlýny a dodnes zásobují vodou rozsáhlé rybniční soustavy.

Nepřehlédněte

NPR Polanská niva - pohyb návštěvníků povolen pouze po vyznačené stezce

celoročně

V národní přírodní rezervaci Polanská niva je pohyb návštěvníků povolen pouze po vybraných cestách a pěšinách. Ty jsou v terénu vyznačeny pomocí symbolu lipového listu na bílém pozadí a vytváří tzv. stezku Polanskou nivou. Část stezky na hrázi rybníků není přístupná v období 1. 4. až 30. 9. z důvodu hnízdění vodních ptáků. Část stezky je přístupná pouze pro pěší. Všechna kritická a kolizní místa jsou v terénu osazena informačními a usměrňujícími prvky. Děkujeme, že respektujete toto omezení.

Více informací
Poodří - moták pochop
Krajina Poodří

Aktuality / Novinky

Kalendář akcí

Všechny akce

Tipy na výlet

Jestli plánujete přijet do Poodří, máme pro vás několik zajímavých tipů na výlet.

Další výlety
Zastavení s odpočívkou v Jeseníku nad Odrou
40 km
Cyklostezka Okolo Poodří

výhledy do krajiny, zámek Kunín, Dům přírody Poodří, zámek Nová Horka, silniční kolo

Více informací O násCyklostezka Okolo Poodří
bartošovický jabloňový sad
7 km
Zámecká naučná stezka v Bartošovicích

rybníky, pozorování ptáků, Dům přírody Poodří, Bartošovický mlýn, památný Josefínin platan

Více informací O násZámecká naučná stezka v Bartošovicích
lužní les u Rezavky
6 km
Rezavka

Ostrava, Odra, rybník, rákosiny, ptačí pozorovatelna, rozkvetlý lužní les, kvetoucí louky

Více informací O násRezavka