Na území CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území následujících kategorií:

  • Národní přírodní rezervace: Polanská niva
  • Přírodní rezervace: Rezavka, Polanský les, Rákosina, Bažantula, Kotvice, Koryta, Bartošovický luh a Bařiny
  • Přírodní památka: Meandry staré Odry (přírodní památka Pusté nivy byla zrušena v roce 2014)

Jako orgán ochrany přírody spravujeme také tato maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií (mimo území CHKO Poodří):

  • Národní přírodní rezervace: Kaluža, Čantoria
  • Národní přírodní památka: Skalická Morávka, Landek, Odkryv v Kravařích, Šipka, Ptačí hora a Velký Roudný.