null V pooderských tůních se objevily vzácné žábronožky

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

V pooderských tůních se objevily vzácné žábronožky

21. 3. 2024

V době květu sněženek a česneků je možné v periodických tůních lužních lesů Poodří najít vzácné drobné vodní korýše – žábronožky sněžní.

Žábronožka sněžní je druhem vodních korýšů ze skupiny zvané lupenonožci. V ČR se vyskytuje převážně v okolí vekých řek s dochovanými lužními lesy a loukami. V Čechách hlavně v Polabí, na Moravě je hojnější a nejvíce lokalit je soustředěno na středním a dolním toku Moravy. Na severní Moravě pak pouze v nivě Odry v CHKO Poodří, kde byla objevena v roce 1993.

Jedná se o krátkověký chladnomilný druh líhnoucí se z vajíček během oblev na konci zimy a na jaře. Nejčastěji se s ní můžete setkat právě v březnu, dubnu a květnu. Její život trvá 2-3 měsíce. Typickým biotopem druhu jsou periodické tůně v aluviích řek v nižších polohách naplněné vodou z tání sněhu či při rozlivu řeky.

Bohužel u nás byla většina lokalit výskytu druhu při úpravách řek a stavbě přehrad v minulosti zničena. A nové vlivem takto upravených koryt řek vznikají velmi omezeně. Tůně s žábronožkami se často v průběhu času zazemňují a postupně zanikají. Žábronožka sněžní se Jako jediná z našich žábronožek nevyhýbá lesním tůním. A právě v nich se v Poodří vyskytuje nejčastěji. Lokality výskytu druhu jsou rozesety po celém Poodří.

V České Republice je známo 5 druhů žábronožek, všechny jsou ohrožené a zákonem chráněné. Pokud na ně v přírodě narazíte, budeme rádi, když se o nález podělíte. Můžete tak učinit např. zapsáním Vašeho nálezu přes mobilní aplikaci biolog.

O žábronožkách se dozvíte více v Atlasu velkých lupenonožců České Republiky nebo na kartě druhu na portálu AOPK ČR.

foto: Jan Lukavský

lesní tůně jsou typickým místem výskytu žábronožek v Poodří

drobní korýši žábronožky

žábronožky se objevují brzy na jaře v době květu sněženek

tůň v lužním lese