CHKO Železné hory je tradiční destinací především domácího cestovního ruchu. Převažující formou jsou jednodenní a víkendové rekreační aktivity. Železné hory jsou také vnímány jako vhodné místo pro rodinnou dovolenou. Významný rozvoj turistické infrastruktury tematicky související s geologií podnítilo vyhlášení Geoparku Železné hory.

Dominantními místy rekreace s poměrně rozvinutou návštěvnickou infrastrukturou jsou zejména okolí Seče a Chrudimi. Seč je oblíbeným místem pro letní rekreaci, Rekreační lesy Podhůra u Chrudimi jsou využívány celoročně. Dalšími turisticky atraktivními a více navštěvovanými lokalitami jsou hrad Lichnice včetně přilehlé NPR Lichnice, PR Údolí Doubravy u Chotěboře a blízké okolí měst Nasavrky a Slatiňany.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Železné hory