K poznání podmanivě zvlněné krajiny Železných hor, poskládané z lesů, luk, rybníků, polí a drobných sídel do harmonické mozaiky, lze doporučit množství cyklostezek a značených turistických tras. Pro návštěvníky jsou jednoznačnými ikonami zřícenina hradu Lichnice na hřebeni Železných hor a zřícenina hradu Oheb vypínající se na skále nad Sečskou přehradou. Za návštěvu rozhodně stojí i romantická kaňonovitá údolí řek Doubravy mezi Bílkem a Chotěboří a Chrudimky mezi Hradištěm a Libání. Z naučných stezek doporučujeme NS Krajem Železných hor vedoucí mezi Sečí a Ronovem nad Doubravou a NS Krajem Chrudimky, která doprovází tok řeky od jejího pramene až do Chrudimi.

S unikátní geologickou pestrostí území Vás nejlépe seznámí cyklistická naučná stezka Magma vedoucí z Hlinska do Chrudimi nebo informační objekty projektu Železné hory – geologicky významná oblast.

K přírodním pokladům oblasti patří přírodní rezervace Polom s ukázkou krásy a majestátu bývalých bukojedlových pralesů, národní přírodní rezervace Lichnice s bezzásahovými lesy v roklích u hradu Lichnice, nebo dochovalé mokřadní louky v okolí Trhové Kamenice.