Konfigurace terénu, pestrá mozaika lesů, luk, a pastvin, meandrujících vodotečí s břehovými porosty, poměrně hojné zastoupení rozptýlené zeleně, fauny i vzácné flóry, četné kulturní památky, jedinečný krajinný ráz - to vše vytváří v CHKO Broumovsko vhodné podmínky pro rozvoj pěší turistiky. V neposlední řadě k tomu dlouhodobě přispívá i poměrně hustá síť značených turistických cest různé obtížnosti, které propojují všechna pozoruhodná místa Broumovska. Nezapomenutelným zážitkem je pěší turistika také v zimě. Celodenní výlet skalami po turistických stezkách zapadaných sněhem mezi zasněženými vrcholy skalních věží je krásný, ale také náročný

Tradičně nejvíce jsou navštěvované obě NPR - Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály. Zdejší stezky umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko prostupného terénu a vedou k četným vyhlídkových vrcholům. Po zeleném okruhu u Adršpachu se mohou dobře pohybovat i vozíčky a kočárky, nicméně další okruhy vás zavedou i mezi balvany a kořeny, po schodech a přes povalové chodníky. Zajímavostí je, že některé partie skal se lidem odhalily a zpřístupnily až po velkých lesních požárech v 19. století. V současnosti návštěvnost udržovaných prohlídkových okruhů v Adršpašském a Teplickém skalním městě činí ročně kolem 300 000 - 500 000 osob z ČR i ciziny.

Celou CHKO  Broumovsko a širší území Broumovského výběžku zdobí od dubna 2018 certifikát národního geoparku  - Geoparku Broumovsko

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností