Lesy s pestrou paletou dřevin tvoří ostrovy přírodě blízkých biotopů s vysokou rozmanitostí zvířat i rostlin.

Pro lesy ve skalách je typický velký rozdíl mezi dny roklí, kde rostou rašelinné nebo chladnomilné smrčiny a slunnými suchými vrcholky skal s reliktními bory. Na Broumovsku patří mezi nejpestřejší lesy bučiny Stárkovských strání, Kozínku, Ráče a severovýchodních svahů Broumovských stěn. Rostou zde vzácné orchideje, např. okrotice bílá a hlístník hnízdák, dále lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý nebo měsíčnice vytrvalá.

Můžeme nalézt také vzácnější druhy hmyzu – např. roháčka bukového, tesaříka pilunu nebo nočního motýla hranostajníka bukového. V dutinách starých buků hnízdí datel, puštík obecný i sýc rousný.Svá rozložitá hnízda si zde staví i jeden z největších ptáků žijících na Broumovsku – čáp černý.

Autoři fotografií: Zuzana Růžičková

Chladnomilné smrčiny.
Chladnomilné smrčiny na dně rokle.
Reliktní bory.
Reliktní bor na slunných skalách v Adršpašskoteplických skalách.
Bučiny Stárkovských strání.
Podmáčené olšiny s bohatým porostem bledule jarní.