Fakta o Broumovsku:

  • rozloha: 430 km2
  • nadmořská výška: 355 - 880 m n. m.
  • vyhlášení: 1.5. 1991
  • 11 maloplošných zvláště chráněných území: 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3 přírodních rezervací, 5 přírodních památek
  • Natura 2000: 8 evropsky významných lokalit, 1 ptačí oblast

Přívětivou krajinu v Broumovském výběžku lemují hraničními hvozdy s nejvyšším vrcholem 880 metrů vysokým Ruprechtickým Špičákem. Zdobí ji lidové i sakrální stavby a množství pověstí, které inspirovaly Aloise Jiráska i Karla Čapka. Skrývají se v ní divoká a tajuplná pískovcová skalní města, která jsou největším magnetem Broumovska. Jsou zajímavá svou rozlohou, reliéfem, výškou skal až 80 m i inverzním klimatem. Adršpašsko-teplické skály i méně známé Broumovské stěny, oddělující náhlým vzedmutím Broumovskou kotlinu od Polické vrchoviny, jsou chráněny jako národní přírodní rezervace.  Menší skalní území a na ně vázané lesy jsou přírodními památkami a rezervacemi.