Poznejte CHKO - Litovelské Pomoraví

Dochovalá vnitrozemská delta Střední Moravy

V úrodné zemědělské krajině Hané mezi Mohelnicí a Olomoucí se tok řeky Moravy větví ve vodní síť vinoucí se širokou údolní nivou. Významná část zdejší říční krajiny zůstala víceméně v přírodním stavu, kde les a řeka tvoří jeden celek. Svým rozsahem i stupněm zachování přírodního charakteru lužních lesů a mokřadů, přírodních úseků toku Moravy i slepých říčních ramen dosahuje tato část střední Moravy na národní poměry mimořádné úrovně. Zachovat a chránit toto území se lidé rozhodli až v roce 1990 a to vyhlášením chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.