Pastva hospodářských zvířat utvářela pálavskou krajinu po dlouhá staletí. Pasoucí se zvířata odstraňují biomasu, mohou rozrušovat drn, brání šíření dřevin.

Vzhledem k intenzifikaci zemědělství ve 20. století a celkovým změnám ve společnosti pastva z Pálavy téměř vymizela. Proto na vybraných lokalitách – zejména travních porostech – podporujeme pastvu zvířat v přesně určeném počtu a druhovém složení.

Pestré chutě

Nejčastěji se na Pálavě pasou ovce (např. na Děvíně, Stolové hoře nebo na Svatém kopečku), kozy (např. na Mušlově) a koně (např. na Slanisku u Nesytu a na Stolové hoře) či poníci (Kotel, Stolová hora). Tyto druhy zvířat patří mezi tzv. selektivní spásače, což znamená, že mají-li možnost, jsou vybíraví. Výhodou je, že každé z nich se specializuje na něco jiného, a proto je možné správným výběrem druhu zvířete, případně jejich kombinací, realizovat různé typy opatření v závislosti na tom, čeho na daném stanovišti chceme docílit. 

Zatímco ovce se vyhýbá vyšším kvetoucím travám a zaměřuje se na spodní část porostu, který pak dokáže vypást na výšku kolem 2 až 3 cm, koza je ochotna spást i vysoké metající trávy, v případě vyššího porostu věnuje největší pozornost jeho střední části a je mnohem vybíravější – spíše než systematickému spásání se věnuje vyhledávání, ochutnávání a okusování různých širokolistých bylin a zejména listů a výhonků dřevin. Kůň podobně jako ovce spásá dole v porostu a dokáže jej vypást na výšku kolem 3 cm

Plánujeme pečlivě

Pastevní zvířata se liší rovněž způsobem získávání potravy. Zatímco ovce a koza porost ukusují, kůň jej zachytává pysky a odhryzává. Rozdíl je také ve váze zvířat a v jejich pohyblivosti po pastvině, což se projevuje různou mírou narušování povrchu půdy, jejího utužování a půdní eroze. Ovce a kozy jsou lehké, takže disturbance a eroze, které působí, nejsou tak výrazné. Naproti tomu koně mají vyšší hmotnost, jejich působení je proto intenzivnější, navíc ještě zvýrazněné aktivním pohybem po pastvině. 

Dalším pastevním zvířetem je kráva, která na rozdíl od výše uvedených druhů patří do skupiny tzv. neselektivních spásačů – na pastvině si moc nevybírá, ale žere víceméně vše. Porost uškubává a vypásá jej na výšku dosahující nad 5 cm. Krávy spásají i vyšší porost a díky velké hmotnosti působí značné disturbance, i když o něco méně výrazné než koně, kteří jsou pohyblivější.

Chceme-li udržovat pastvinu ve stavu nízkého trávníčku, vybereme si ovce. Potřebujeme-li vyčistit plochu po vyřezávce keřů, která je zarostlá jejich výmladky, zvolíme stádo s vysokým podílem koz. Staráme-li se o biotop, který k tomu, aby byl v dobrém stavu, potřebuje poměrně silné disturbance nebo utužování půdy (např. slanisko), pomůžou nám koně.

Volná pastva ovcí a koz na Děvíně.
Poník na Stolové hoře.
koně na Stolové hoře
Ovce a kozy v Soutěsce.
Ovce a kozy na Dunajovických kopcích.
Koza v Soutěsce.
Ovce na Svatém kopečku.
Ovce na Stolové hoře.
Ovce na Stolové hoře.
Koně v NPR Slanisko u Nesytu.
Koně v NPR Slanisko u Nesytu.
Ovce a kozy v NPR Děvín.
Volná pastva ovcí a koz v NPR Tabulová.
Volná pastva ovcí a koz v NPR Tabulová.
Volná pastva ovcí a koz v NPR Tabulová.
Poníci na Stolové hoře.
Ovce v PP Kočičí kámen.
Ovce na Děvíně.