Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Omezení vstupu do okolí památného stromu Lípy na Lipce

12. 7. 2023 do odvolání

Upozorňujeme návštěvníky, kteří si plánují zhlédnout památnou Lípu na Lipce, aby dbali maximální opatrnosti, nevstupovali pod korunu lípy a dbali pokynů na informačních tabulkách na místě. Dne 12.7. 2023 v dopoledních hodinách došlo k odlomení kosterní větve a poškození dalších větví na lípě. Toto poškození má výrazný vliv na statiku lípy - hrozí riziko rozpadu koruny. Z bezpečnostních důvodů tedy nedoporučujeme se zde pohybovat. Uzavřena je také žlutá turistická stezka vedoucí pod lípou. Omezení vstupu platí do odvolání.

Zákaz vstupu do NPR Lichnice mimo vyznačené turistické trasy.

celoročně (1.1. do 31.12.)

Zákaz vstupu vyplývající ze zákona 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny (§ 29 písm. d), v rezervaci hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků citlivé na vyrušování, díky bezzásahovému režimu je zde zvýšené riziko pádu stromů.

Přeložení turistické značené stezky mimo území přírodní rezervace Polom

květen 2023-2033

Od května 2023 je přeložena zelená turistická trasa mimo území přírodní rezervace Polom, známé též jako prales Polom, v katastru obce Horní Bradlo. Důvodem je zajištění bezpečnosti turistů kvůli vysokému riziku pádu velkého množství odumřelých stromů po napadení stromů kůrovci na turistickou stezku. Prosíme, vezměte tyto informace na vědomí a do přírodní rezervace Polom nevstupujte. Děkujeme za pochopení.

Více informací