Jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO je plánování a zajištění ochranářského managementu – aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině. Opatření jsou plánována tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit stav přírody. Jednotlivé oblasti, na které se péče zaměřuje, je možno rozdělit na Přírodní funkce krajinyPřírodní hodnoty oblasti – ekosystémy.

To, jak se o CHKO Železné hory pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let.