Odebírat RSS

null Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

29. 8. 2022

A to s celkovou podporou až 80 %.

Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Životní prostředí (OPŽP) 2021–2027.

Celé znění výzvy

V rámci výzvy mohou obce a další oprávnění žadatelé nyní podávat žádosti o výstavbu čistíren odpadních vod a dobudování a výstavbu kanalizací včetně souvisejících objektů na síti, a to až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV).
Termín pro podávání žádostí je od 15. 8. 2022 do 28. 2. 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Obce do 2 000 obyvatel mohou navíc podávat žádosti prostřednictvím výzvy č. 1/2022 PU k předkládání žádostí o poskytnutí zápůjčky a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektů OPŽP 2021–2027.

Půjčky a dotace z této výzvy jsou poskytovány na posílení vlastních zdrojů žadatelů do výše CZV projektu na opatření podporovaná formou dotace z OPŽP 2021–2027. Podpora na základě této výzvy je poskytována jako půjčka s fixní úrokovou sazbou 1 % p.a. nebo jako dotace ve výši 10 % CZV projektu. 

Dotace ve výši 10 % CZV projektu bude udělena v případech, kde je nezbytné pořízení odpovídající technologie k čištění odpadních vod s ohledem na zájem ochrany přírody, tady v případě, že aktuálně dochází k ovlivnění předmětu ochrany zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) uvedeného v § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Toto bude doloženo vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je (podle § 75 a násl. zákona č. 114/1992 Sb.) na území národních parků Správa národního parku, na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek místně příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a na území přírodních rezervací a přírodních památek místně příslušný krajský úřad.
Termín pro podávání žádostí je od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace výzvy.