Základním strategickým dokumentem ochrany přírody a krajiny na území chráněné krajinné oblasti Jizerské hory je Plán péče. Není závazný pro fyzické ani právnické osoby, je však východiskem při rozhodování orgánů ochrany přírody a do značné míry ovlivňuje využívání území CHKO.

Péče o přírodu

To, jak se o CHKO Jizerské hory pečuje, se řídí plánem péče, který je platný po dobu deseti let. Aktuální plán péče platí pro období 2021 až 2030.

Plán péče pro období 2021 až 2030