Pastva na Jizerce.
7. 2. 2023

Pastva na Jizerce

V osadě Jizerka probíhá na dlouhodoběji neudržovaných loukách pastva, jejímž cílem je vrátit loukám druhovou pestrost. Opatření je součástí projektu LIFE Jedna příroda a je financováno z Programu péče o krajinu.

Read more AboutPastva na Jizerce
Ukliďme Jizerky!
6. 5. 2022

Ukliďme Jizerky!

Že by některý rok nastala situace, kdy by nebylo co v Jizerkách uklízet, je – příroděžel – utopie. Tak alespoň velké DÍKY všem, kteří přispějí k tomu, aby hory byly zase na nějaký čas čisté.

Read more AboutUkliďme Jizerky!
Soví noci.
12. 4. 2022

Soví noci

V současné době probíhá stále tok jizerských sov - sýce rousného, kulíška nejmenšího, puštíka obecného i výra velkého.

Read more AboutSoví noci