Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Momentálně bez omezení

sezóna 2024

Momentálně bez omezení. Děkujeme, že se řídíte jednoduchými pravidly, která naleznete v sekci Poznejte CHKO, podsekci Jak se chovat v přírodě. A že dodržujete zákonná opatření v CHKO i v maloplošných zvláště chráněných územích, zejména například zákaz vstupu do národních přírodních rezervací. Děkujeme, že společně s námi chráníte přírodu!