Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Omezení na parkovišti u NPR Mohelenská hadcová step

červen - listopad 2023

Mimo omezení na parkovišti při národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step nejsou v současné době mimo zákonná omezení jako je např. zákaz vstupu do NPR mimo značené stezky, nebo zákaz vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a vyhrazené trasy, žádná speciální omezení. Děkujeme, že se řídíte jednoduchými pravidly, která naleznete v sekci Poznejte CHKO, podsekci Jak se chovat v přírodě. Děkujeme, že s námi společně chráníte přírodu!