Na území CHKO je táboření (přespávání pod přístřeškem, např. stanem) zakázané. Stejně tak není povoleno vjíždět do prostor chráněné oblasti s obytnými vozy mimo silniční síť bez povolení.

Bivakování, tj. spaní „pod širákem“ podle aktuálního výkladu zákona zakázané není, v takovém případě prosíme o respektování přírody výběrem vhodného místa a jeho opuštěním ve stejném nebo lepším stavu, jako jste jej nalezli.

Mimo veřejné tábořiště je přísně zakázané rozdělávání ohňů. Vzhledem k suchému klimatu je riziko požárů vysoké, nepřístupný terén komplikuje případnou likvidaci požáru.