Na území se nachází mnoho rybníků a vodních nádrží. Rybolov je povolen pouze v rybářských revírech a s povolenkou Českého nebo Moravského rybářského svazu. Případně v soukromých zařízeních, které se zaobírají rekreačním nebo soukromým rybolovem.