Žďárskými vrchy vede hustá síť značených cyklotras, na mnohých místech doplněná panely naučných stezek

Převýšením nepříliš náročný zato však značně rozsáhlý reliéf Žďárských vrchů přitahuje turisty na
kolech a  předurčuje rozvoj cykloturistiky. Je možno bez nadsázky říci, že se ze všech forem turistiky rozvíjí nejrychleji. Prakticky bezproblémová z hlediska ochrany přírody a krajiny je však jenom cyklistika na silnicích a veřejně přístupných komunikacích. Pomineme-li vlastníky pozemků a komunikací, kteří argumentují zejména možností kolize s mechanizací či chodci, kteří se po nich pohybují, spočívá problém v trasách vedoucích v lesích a po nezpevněných cestách.

Cykloturistika
Cyklistika je u nás velmi vyhledávanou rekreací

V lesích je rychle jezdícími cyklisty rušena zvěř, ve svažitém terénu dochází zejména za mokra k mnohonásobně většímu poškozování vegetace a narušení půdního krytu s následnou  erozí, než u pěší formy turistiky. AOPK ČR regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy vítá aktivitu Klubu českých turistů, kteří po projednání se správci území značí pro cyklisty trasy po silnicích i lehčím terénem, neboť jsou vedeny tak, aby nedocházelo k rušení zvěře ani poškozování přírodního prostředí.