Sportem provozovaným v nejcennějších územích CHKO je horolezectví. Horolezecká činnost v CHKO Žďárské vrchy je povolena na základě rozhodnutí AOPK ČR za podmínek dohodnutých se  zástupci místních oddílů Českého horolezeckého svazu. K nejvíce využívaným terénům patří Drátník a Čtyři palice, bez omezení je možno lézt na Vávrově skalce, Rozštípené skále a na některých útvarech Devíti skal, Malínské skály  a Milovských Perníček.

Drátenická skála
Drátenická skála je oblíbeným cílem horolezců

V době hnízdění ptactva je zakázáno lezení na některých stěnách Pasecké skály, na Bílé skále, Ostré skalce, Uhlíři, Zkamenělém zámku, Pivovaru, Rybenských Perniček, Štarkově a Tisůvce. Na ostatních  skalních útvarech je horolezecká činnost zakázána.

Nevyhraněný názor, a to i mezi horolezci, je v otázce používání magnezia, které slouží lezcům k vysušení prstů a pomáhá jim zdolávání náročnějších cest. I přes snahu  prokazovat neškodnost této  horolezecké pomůcky je zřejmé, že magnezium mění chemizmus skály a při nadměrném používání  znečišťuje skalní útvary, proto se jeho používání na skálách Ždárských vrchů nepovoluje