Odebírat RSS

null Aktualizace výzvy dotačního programu NPO – POPFK

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Aktualizace výzvy dotačního programu NPO – POPFK

11. 10. 2022

Změna se týká navýšení finanční podpory.

Aktualizace č. 1/2022 výzvy programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny byla navýšena alokace o 10 mil. Kč, nově tedy činí 70 mil. Kč. Termín uzavření výzvy zůstává bez změny, tedy žádost je možné podat na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR do 13. 10. 2022 v 23:59 hodin. Rozhodující je datum doručení, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.

Všechny podrobnosti k výzvě naleznete zde.

Plné znění aktualizace č. 1/2022 výzvy NPO - POPFK k 11. 10

Foto: Klára Čámská

Foto: Klára Čámská