Fakta o Blanském lese:

  • rozloha: 219,7 km2
  • nadmořská výška: 420 – 1 084 m n. m.
  • vyhlášení: 8. 12. 1989 s účinností od 1. 1. 1990
  • nové vyhlášení: 22. 6. 2022 s účinností od 1. 7. 2022
  • 21 maloplošných zvláště chráněných území: 1 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 11 přírodních památek
  • Natura 2000: Evropsky významná lokalita Blanský les

Poklidná krajina se zvlněnými horizonty, zachovalou přírodou a dochovanou historickou strukturou vesnic a rozptýlených samot na kopcích lahodí oku. Dominanta Kletě dává ráz celému kraji. Geologické a geomorfologické zajímavosti – vápence u Českého Krumlova, hadce u Křemže a Holubova, mrazové sruby na hřebenech Kletě, Vysoké Běty a Buglaty. Zachovalé podhorské smíšené lesy s bukem, jedlí, javory klenem a mléčem, ale i lipami a třešněmi. Utěšená zemědělská krajina s mozaikou luk, polí, remízků a mezí. Kaňon Vltavy a rychle proudící vodoteče stékající z kopců. To je Blanský les. Žádný z jeho fenoménů není v rámci České republiky ojedinělý, ale jejich kombinace a koncentrace na malém území je to, co činí Blanský les unikátním.