Poznejte CHKO - Blanský les

Blanský les

Vrchol Kletě, zřícenina hradu Dívčí Kámen, kaňon Vltavy, keltské oppidum u Třísova, klášter ve Zlaté Koruně, roztroušené samoty na Brložsku, Kuklov, selské baroko v Holašovicích. Víte, co mají společného?

Leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les. V oblasti mimořádně cenné svou malebnou krajinou, podhorskými lesy, rozkvetlými loukami a mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů.

Blanský les je značně zalesněná vrchovina až hornatina, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Ze severu, západu i jihu je lemována věncem hor s vrcholy Kluk, Skalka, Vysoká Běta, Buglata, Bulový, Albertov a masiv Kletě. V centrální části oblasti se rozprostírá Křemžská kotlina. Její osu představuje Křemžský potok, vlévající se pod zříceninou hradu Dívčí Kámen do Vltavy, která tvoří jihovýchodní hranici chráněné krajinné oblasti.

Chrání se zde cenné smíšené lesy s převahou buku, teplomilnou flóru a faunu na vápencových lokalitách u Českého Krumlova, úžasný kaňon Vltavy, vzácnou vegetaci na hadcích a mokré louky s orchidejemi, ale i místní zástavbu lidového rázu.

Více informací o historii osídlení, lidové architektuře, horninách, reliéfu, půdách, vodstvu, podnebí, rostlinách a živočiších i o lesích najdete v záložce Charakteristika oblasti.