Chráněná krajinná oblast Orlické hory je tradiční destinací především domácího cestovního ruchu, případně příhraničního kontaku z Polska. Tradičním lákadlem jsou zimní sporty a turistika. V létě to je převážně cyklistika a pěší turistika, která přitahuje návštěvníky do Orlických hor.

​​​​​​​Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která vyhodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností