Mezi památnými stromy na území CHKO Orlické hory najdeme převážně listnaté druhy dřevin, jako je bříza bělokorá, buk lesní, dub letní, dub zimní, jasan ztepilý, javor klen, jilm horský a lípa srdčitá. Jediným zástupcem jehličnanů mezi památnými stromy je modřín opadavý, respektive jeho skupinka.