Na dodržování pravidel chování v chráněné krajinné oblasti, zejména v těch nejcennějších částech, dohlíží Stráž přírody CHKO Orlické hory. Jejími členy jsou jak někteří zaměstnanci Správy CHKO, tak dobrovolníci. Základem činnosti jsou strážní služby, které probíhají zejména o víkendech a svátcích ve vybraných rezervacích. Strážci (vybavení služebním průkazem a odznakem) především informují a vysvětlují, mohou také udělovat pokuty. Strážci se také formou brigád podílejí na aktivní péči o orlickohorskou přírodu.

Více informací